Υπηρεσίες

 Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιμέλεια και εκπόνηση φακέλων Η/Μ μελετών.

 ΕΠΙΣΤΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πλήρης εποπτεία κατά την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών σε Η/Μ εγκαταστάσεις.

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Εκπόνηση σχεδιομελέτης, διακίνηση φακέλου, εφαρμογή της εγκεκριμένης σχεδιομελέτης κατασκευής της εγκατάστασης.

 ΑΔΕΙΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Εφαρμογή διαδικασιών εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας ανελκυστήρων.

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας.

 ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έλεγχος νομιμότητας κτηρίου, σχεδίαση χώρου, διεκπεραίωση φακέλου αδείας ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους.