Επικοινωνία

Θερμαϊκού 2-4 και Ανδριανουπόλεως Καλαμαριά
Τ.Κ. 551 33  Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 828560
Fax : 2310 425018

Κιν.: 6974 359 617

email: mtarasiadis@teemail.gr

email: info@mtarasiadis.gr

email: mtarasiadis@yahoo.gr