Προφίλ

Σκοπός

Σκοπός της λειτουργίας του γραφείου είναι η παροχή υπηρεσιών με:

 • Τεχνική γνώση & εμπειρία
 • Επιστημονική εξειδίκευση
 • Επαγγελματική συνέπεια,

που εξυπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς, όπως

 • ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (μονοκατοικίες, οικοδομές, συγκροτήματα)
 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (εμπορικά, υγειονομικού ενδιαφέροντος)
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (μεταποιητικές, εργαστήρια)
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (γραφεία, ιατρεία)
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (συνεργεία, φανοποιεία, πρατήρια)
 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ (εμπορικές, με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό)

σε θέματα:

 • ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού,
 • μελέτης & επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών έργων και
 • εφαρμοσμένης μηχανολογίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κύρια επαγγελματική ιδιότητα

Καταχώρηση βιβλίου πτυχιούχων ανωτέρων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού. Μέλος Τ.Ε.Ε. ΑΜ 72746.

Επαγγελματικά δικαιώματα – επεκτάσεις δραστηριότητας

Μελέτες, επιβλέψεις εκτέλεσης & λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών. Εγκαταστάσεις παροχών σε επαγγελματικά κτίρια & κτίρια κατοικιών. Ενεργειακός επιθεωρητής ΑΜ 367.