Χρονολόγιο

 Δράσεις περιόδου 1989 – 1991

Παροχή υπηρεσιών εργοδηγού με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ, στο Μηχανουργείο κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών και βυτίων του Χρυσόπουλου Θεόδωρου στο ΒΙ.ΠΑ Καλοχωρίου.

 Δράσεις περιόδου 1991 – 1996

Άσκηση της δραστηριότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ στο τεχνικό γραφείο Αγκούτογλου – Σταθόπουλου, σε θέματα Η/Μ μελετών και χορήγησης αδειών ίδρυσης – λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με παράλληλες σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ (η ορκωμοσία στις 21/11/1995).

 Δράσεις περιόδου 1996 – 2004

Άσκηση της δραστηριότητας Μηχανολόγου Μηχανικού με έδρα στην οδό Γ. Παπανδρέου 10, Ντεπώ, Θεσσσαλονίκη και παράλληλη συνεργασία με το Μηχανουργείο Χ. & Δ. Ορφανίδης ΑΒΒΕ με τομείς ευθύνης εργοδηγού στα διάφορα τμήματα παραγωγής, υπεύθυνου διασφάλισης ποιότητας έργων και τεχνικού υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 Δράσεις περιόδου 2004 – σήμερα

Άσκηση δραστηριότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, μεταφορά το 2013 στη σημερινή έδρα, παράλληλη συστέγαση –  συνεργασία με τους Ιωαννίδη Στεφ. Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ευκαρπίδη Παντ. Θεόδωρο Πολιτικό Μηχανικό, πλήρης οργάνωση και ανάπτυξη δράσεων σε 7 (επτά) άξονες.