1
2
3

Υπηρεσιες

  • Η/Μ Μελέτες Τεχνικών Έργων
  • Επιστασίες Η/Μ Έργων Κτιρίων
  • Εφαρμογές Φυσικού Αερίου
  • Άδειες – Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων
  • Εγκαταστάσεις Πυρασφάλειας

Βιογραφικα στοιχεία

Ταρασιάδης Δ. Χαράλαμπος  Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Ως γνήσιος Θεσσαλονικιός με ρίζες που φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη (Πρίγκηπος) και τα παράλια της Μικράς Ασίας (Θάλασσα Μαρμαρά), ο Ταρασιάδης Χαράλαμπος δραστηριοποιείται αδιάλειπτα κατά την τελευταία εικοσιπενταετία 1990-2014 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Χρονολογιο

Δράσεις περιόδου 1989 – 1991

Παροχή υπηρεσιών εργοδηγού με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ, στο Μηχανουργείο κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών και βυτίων του Χρυσόπουλου Θεόδωρου στο ΒΙ.ΠΑ Καλοχωρίου.

Βιογραφικά στοιχεία

Ως γνήσιος Θεσσαλονικιός με ρίζες που φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη (Πρίγκηπος) και τα παράλια της Μικράς Ασίας (Θάλασσα Μαρμαρά), ο Ταρασιάδης Χαράλαμπος δραστηριοποιείται αδιάλειπτα κατά την τελευταία εικοσιπενταετία 1990-2014 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το τεχνικό γραφείο με την ονομασία «Τεχνολόγιο» λειτουργεί από το 2004 σε εξέλιξη ατομικής επιχείρησης που ιδρύθηκε το 1996. Έχει κατοχύρωση εταιρικού σήματος με αριθμό 195182 που έγινε δεκτό με την υπ’ αριθμ. 7233/2008 απόφαση ΔΕΣ.